VIDLJIVE @ MSU.hr *(#1 A+F MeetUp)

Suorganiziram prvi MeetUp na temu vidljivosti žena u umjetnosti po metodologiji Art+Feminism, a u prilici otvorenja izložbe VIDLJIVE u MSU.hr u Zagrebu… Iako je prvenstveno cilj okupiti žene iz kulture i feminističkog aktivizma, dobrodošle i dobrodošli su svi koji već rade na ovim temama i spremni su djeliti praktična znanja i iskustva uživo. Za sada je službena najava na webu na EN i na Facebook eventu je HR i EN.

vidljive-web

3 Likes

Hi, please, can I get the English translation of this write - up?

I do not have it. Try to use the google translate extension.